Europees Hof van Justitie; verruiming advocatenkeuze bij rechtsbijstandsverzekeraars?

Momenteel kan een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering een eigen advocaat inschakelen vanaf het moment dat hij/zij in een gerechtelijke of administratieve procedure betrokken wordt, en  er  dekking is voor het voorval.   De zaak ging over een in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure.  Een dergelijke procedure kent het Nederlandse recht niet.   De…

Corona/ Gratis spreekuur via telefoon, mail of video consultatie.

Sedert 2003 vindt er op iedere maandagavond een gratis spreekuur plaats. Vanwege het Corona virus zullen consultaties uitsluitend per telefoon, per mail of per video plaatsvinden. Hiermee worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dagelijks spreekuur Het spreekuur is vanaf 23 maart uitgebreid. U kunt dagelijks uw vragen stellen via onderstaande mogelijkheden;   Telefonische consultatie…

Corona en de gevolgen voor uw rechtshulp/ Overzicht urgente zaken die de rechtbank zal blijven behandelen.

 De gevolgen van het Corona-virus  zijn voor iedereen merkbaar, zowel privé als zakelijk. Advocatenkantoor Schovers wil een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het Corona virus. Consultaties zullen daarom vanaf 16 maart jl. uitsluitend per telefoon of per video plaatsvinden.   Video consultatie  U kunt een mail zenden naar: info@schovers.nl met…

Corona en het beroep op overmacht of onvoorzienbare omstandigheden

Het ligt voor de hand dat vanwege het Corona virus veel overeenkomsten niet (tijdig) kunnen worden nagekomen en dat daardoor vaak een beroep zal worden gedaan op overmacht of onvoorzienbare omstandigheden.   Overmacht Van overmacht is sprake indien zich een gebeurtenis voordoet die het onmogelijk maakt om de overeengekomen verplichtingen (volledig) na te komen. Die…

Niet geslaagde ontbinding van een koopcontract. Levering uiterlijk 31 december geen fatale termijn.

    De hieronder te bespreken zaak betreft een koopovereenkomst onroerend goed. In de koopovereenkomst was bepaald dat levering uiterlijk 31 december  zou plaatsvinden. Deze levering bleef echter uit. De verkoper was van mening dat hij terecht de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen. Een ingebrekestelling was volgens hem niet nodig. De koper zou…

Vernietiging arbeidsovereenkomst door bedrog: geen extra vereiste

Deze zaak gaat over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen op de grond dat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer, en, zo ja, of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest. De werkgever vordert,…