Corona is volgens het Gerechtshof Amsterdam een onvoorzienbare omstandigheid die tot een tijdelijke huurkorting kan leiden

  Er zijn reeds een groot aantal uitspraken geweest van Kantonrechters waarin telkens werd geoordeeld dat de coronacrisis is aan te merken als een onvoorzienbare omstandigheid. Deze rechtspraak heeft het Hof Amsterdam in het hierna te bespreken arrest bevestigd in een kort geding. Het Hof oordeelt dat dat de coronacrisis gelet op haar omvang en…

Beroep op conformiteit en dwaling bij koop woning; probleem aan gevelmuren staat niet aan normaal gebruik van de woning in de weg.

De kopers van een woning stelden de verkopers aansprakelijk voor gebreken aan de gevels van de woning.   De kopers hadden een deskundige geraadpleegd die tot de conclusie kwam dat, kort gezegd, gelet op de aangebrachte spouwmuurisolatie, de gevels van de woning alleen naar buiten toe kunnen drogen hetgeen door de aangebrachte verf niet meer…

Afbreken van onderhandelingen

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding.   Soms kunnen echter onderhandelingen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.   Dit is het geval indien de wederpartij, op het moment van afbreken, gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand…

Raad van Arbitrage; oncomfortabele binnentemperatuur is geen gebrek.

Onderstaande zaak betrof een procedure bij de Raad voor Arbitrage en was aanhangig gemaakt door eigenaren van vier woningen. De zaak ging over de vraag of de opdrachtgevers tijdig hadden geklaagd en of  een oncomfortabele binnentemperatuur een gebrek is.  De woningen zijn voorzien van een grote glazen achterpui, gelegen op het oosten/zuidoosten waardoor in de…

Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid

Het beslag- en executierecht zal gefaseerd worden herzien om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Vanaf 1 oktober 2020 mag geen beslag meer worden…