Aansprakelijkheid verkoper voor een gebrekkig riool van een woning van 60 jaar oud. Beroep op ouderdomsclausule wordt gepasseerd door de rechter evenals het beroep op niet zelf bewoning.

De hieronder te bespreken zaak gaat om verkoop van een woning waarbij de koper geconfronteerd werd met een lekkage in de kelder door een gebrek aan het riool. De herstelkosten bedragen bijna € 5.000,–, excl. btw. De koper stelde de verkoper aansprakelijk onder meer op grond van non conformiteit. De verkoper verweerde zich door te…

Wel of geen arbeidsovereenkomst tussen een psychiater en zijn echtgenote?

De man is werkzaam als psychiater en hij heeft medio 1995 een BV opgericht om zijn werkzaamheden aldaar onder te brengen. Zijn vrouw verricht voor de BV administratieve werkzaamheden en zij ontvangt daarvoor maandelijks een bedrag van € 6.025,– bruto.   Het huwelijk loopt spaak medio 2015 en vanaf dat moment wonen partijen niet meer…

Het kort geding

Op grond van de wet (artikel 254 Rv) is de voorzieningenrechter oftewel de kort geding rechter alleen bevoegd indien sprake is van spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening is vereist. De spoedeisendheid moet onderbouwd zijn in de kort geding dagvaarding. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt…

Onderzoeksplicht en informatieplicht bij verkoop van een appartement door professionele beleggers

Deze zaak betreft de koop van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden waren verricht en waarin een nieuwe parketvloer was gelegd door de verkopers. De verkopers waren professionele beleggers in onroerend goed   Na de koop bleek dat de parketvloer ernstig beschadigd en onbruikbaar was geraakt door een vochtprobleem in de kruipruimte. Het hof moest…

Eisen aan de waarschuwingsplicht van de aannemer

Artikel 7:754 BW bepaalt:   “De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond…

Geen loon vanwege weigering een mondkapje te dragen

Een werkgever (een bakkerij) had medio oktober 2020 voor de werknemers een mondkapjesplicht ingesteld. Een werknemer rijdt met een bestelbus naar verschillende vestigingen  en leveranciers om goederen te brengen en op het halen. Deze chauffeur is dus niet in de bakkerij werkzaam.   Omdat de werknemer bleef weigeren om een mondkapje te dragen werd hij…