Hoge raad: gerechtshoven mogen limiet stellen aan omvang van procestukken

In het Landelijk Procesreglement zijn per 1 april 2021  regels opgenomen  met betrekking tot de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep. Deze regels hebben betrekking op civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven en in het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven.   De regels zijn ingevoerd  om de omvang van de processtukken beheersbaar…

Mondelinge overeenkomst van aanneming van werk. Geen prijs overeengekomen

Een veel voorkomend misverstand is dat een overeenkomst alleen schriftelijk tot stand kan komen. De wet (artikel 3:37 BW) stelt dat een overeenkomst in principe vormvrij is. Hierop bestaan overigens wel enkele uitzonderlingen. Voor de meeste overeenkomsten geldt dat zij tot stand komen door aanbod en aanvaarding. Dit brengt wel met zich mee dat het…

De mogelijkheid tot zekerheidstelling voor proceskosten indien u wordt gedagvaard door een buitenlandse partij

Indien u gedagvaard wordt door een buitenlandse partij is het soms mogelijk om  aan de rechter een zekerheidstelling te vragen voor de proceskosten.   Artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt namelijk dat allen die zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland bij de Nederlandse rechter een vordering instellen, verplicht zijn op vordering…

€ 180.000,– schadevergoeding vanwege misleidende verkoopbrochure penthouse

In een verkoopbrochure van een penthouse werd onder meer vermeld:   De ruime open keuken en woonkamer hebben een schuifpui of openslaande deuren naar het dakterras. Dat biedt een spectaculair uitzicht op de historische binnenstad, het monumentale Eiffelgebouw, het levendige Sphinxkwartier of het groene Frontenpark.   Op de laatste bladzijde van de brochure was in…