Arbeidsrecht continu in beweging

Arbeidsrecht in het bijzonder is onderhevig aan vele veranderingen. De kennis van nu kan morgen achterhaald zijn. Het is dan ook verstandig om een advocatenkantoor in te schakelen dat met grote regelmaat zaken omtrent arbeidsrecht op zich neemt. Ons kantoor heeft veel kennis in huis op het gebied van arbeidsrecht en is altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Werknemers en werkgevers bijstaan

Wij staan werknemers en werkgevers bij van het begin tot het einde van een arbeidsrelatie. Het kan daarbij gaan om het verstrekken van adviezen en bijstand in het kader van onderhandelingen en/ of procedures. Ons kantoor is betrokken en werkt oplossingsgericht. Dit resulteert in een uitgebreid pakket aan diensten die wij ter ondersteuning aanbieden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • arbeidsomstandigheden
 • het opstellen en beoordelen van (maatwerk)arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • proeftijdkwesties
 • non-concurrentie/non-relatiebedingen
 • aanpassingen arbeidsduur
 • de begeleiding van een ontslagprocedure bij UWV Werkbedrijf
 • het voeren van een ontbindingsprocedure
 • ontslag op staande voet
 • flexibele arbeidsrelaties
 • detachering
 • medezeggenschap, collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • arbeidsrechtelijke kwesties bij bedrijfsovergang/verkoop
 • ontbindingen (via de kantonrechter), beëindigingsovereenkomsten
 • beëindiging bij ziekte
 • re-integratie
 • aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen
 • internationale arbeidsrechtelijke aspecten, zoals tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Arbeidsrecht