Artikel 7: 17 BW bepaalt dat een zaak bij de levering aan de overeenkomst moet beantwoorden. De zaak – waaronder een woning – beantwoordt niet aan de overeenkomst als deze niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Er is dan sprake van non-conformiteit, ook wel tekortkoming of gebrek genoemd.
Indien er sprake is van een gebrek, heeft de koper de mogelijkheid de verkoper aansprakelijk te stellen voor de schade, bijvoorbeeld bestaande uit de herstelkosten van het geconstateerde gebrek.

In de praktijk blijven regelmatig geschillen ontstaan met betrekking tot verborgen gebreken aan een koopwoning. Er is inmiddels veel jurisprudentie ontstaan.

Kernwoorden

Het kan onder andere gaan om:

 • Zichtbare/onzichtbare gebreken. Voorbeelden: boktor, houtworm, lekkage en vocht, zwam en schimmel, asbest, bodemverontreiniging, geluidsoverlast e.d.
 • Eigenschappen voor normaal gebruik
 • Onderzoeksplicht
 • Mededelingsplicht
 • Inhoud koopcontract/ garanties
 • Speciale garanties
 • Bouwkundig rapport voor aankoop
 • Aansprakelijkheid bouwkundig onderzoeker in geval van ondeugdelijk onderzoek
 • Verwachtingen van de koper
 • Afwijkende oppervlakte
 • Juridische gebreken; lasten en beperkingen
 • Ouderdomsclausule
 • Aansprakelijkheid makelaar
 • Verhaalbare kosten
 • Verjaring