Ervaring civiel bouwrecht

Ons kantoor beschikt over een gespecialiseerde kennis van en ervaring met het bouwrecht.¬†Hierbij moet u niet alleen denken aan de wettelijke van toepassing zijnde regels, maar ook de specifieke voorwaarden welke dikwijls van toepassing zijn (bijvoorbeeld: UAV ’89 en ’92, UAV 2012, UAV GC 2005, AVA 1992, RVOI, DNR enz.).

Voordat Wilfred Schovers advocaat werd is hij enkele jaren werkzaam geweest als juridisch adviseur bij de Vereniging Eigen Huis te Amersfoort. Zijn werkterrein was bouwrecht in de meest ruime zin des woords. Het lag dus alleszins voor de hand dat hij zich als advocaat verder zou specialiseren in bouwrecht. Wilfred Schovers is lid van de specialistenvereniging van bouwrecht advocaten. Hij behandelt tevens zaken die betrekking hebben op gebreken bij bestaande woningen.

Juridische geschillen bij de bouw

Wij staan partijen bij met alle conflicten rondom de bouw. U kunt hierbij denken aan juridische kwesties omtrent de aanbesteding, bouwtijdsoverschrijding, bouwfouten en bouwgaranties. Bij de bouwprojecten zijn de belangen doorgaans groot. Het gaat om serieuze investeringen. Schakel daarom Schovers Advocatenkantoorkantoor in, met al haar expertise op het gebied van bouwrecht, om uw belangen te behartigen.

Een aantal Kernwoorden

advies, bemiddeling, civiele procedures bij de rechter, arbitrage (Raad van Arbitrage voor de bouw en de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst).

Het kan hierbij gaan om:

 • (onder) aannemingsovereenkomsten, design and construct-overeenkomsten
 • Aanbestedingen
 • aansprakelijkheid voor gebreken/garanties
 • appartementsrechten
 • arbitrage
 • architectenrecht
 • bestekgeschillen
 • bouwgaranties, bouwfouten
 • bouwgebreken
 • bouwtijdoverschrijdingen
 • CAR-verzekering
 • omgevingsvergunningen en (bouw)vergunningen
 • overschrijding van bouwsomlimieten
 • opleveringskwesties
 • meer- en minderwerk
 • bestekafwijkingen
 • boeteclausules
 • afwijkingen van het bouwontwerp
 • koop-/aannemingsovereenkomsten ten behoeve van nieuwbouw en verbouw
 • projectontwikkeling
 • retentie
 • stelposten
 • vertragingsclaims

lumber

Bouwrecht

Bouwrecht