Wanneer u deze website bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en voorts dat u hiermee akkoord gaat. Indien u niet met deze voorwaarden akkoord gaat dan dient u deze site te verlaten.

Hoewel zorg is besteed aan het verstrekken van informatie op deze website aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid daarvan. De gegevens op deze website beogen de bezoeker algemene informatie te verschaffen. De informatie kan mogelijk niet (meer) actueel zijn. Wij zijn niet verplicht de informatie te actualiseren.

Advocatenkantoor Schovers is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke kan voortvloeien door gebruik van informatie op deze website. Advocatenkantoor Schovers garandeert niet dat deze website ononderbroken dan wel foutloos zal functioneren.

Voor zover op deze websites links naar derden voorkomt is Schovers Advocatenkantoorkantoor niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

De door u op deze website geplaatste informatie zal als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Deze informatie kan door ons kantoor worden uitgewisseld of worden gebruikt voor welke doel dan ook. Indien de bezoeker van deze website informatie achterlaat dan mag Schovers Advocatenkantoorkantoor deze informatie voor eigen doeleinden gebruiken, zowel binnen als buiten Nederland.

Het is verboden om kwetsbaar materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Voorts is het niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een wijze die anderen zou kunnen hinderen dan wel de goede werking van deze website (en de achterliggende) programmatuur zou kunnen aantasten.