Uw belangen goed vertegenwoordigd

Het (civiele) vastgoedrecht is het overkoepelende recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. In principe alle zaken m.b.t. bouwobjecten die niet vallen onder het huur- en bouwrecht. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring en veel expertise als het gaat om vastgoed rechterlijke zaken. Door de grote belangen die tegenwoordig spelen bij vastgoed is degelijke juridische ondersteuning onmisbaar.

Het vastgoedrecht omvat vele regels en wetten die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Ons kantoor is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoedrecht, om zo uw belangen optimaal te kunnen verdedigen.

Bij vastgoedrecht kunt u o.a. denken aan:
  • het opstellen/beoordelen van koopcontracten
  • aansprakelijkheidskwesties na verkoop (gebreken, verontreinigingen)
  • boeteclausules
  • dubbele verkoop van onroerend goed
  • grensgeschillen
  • appartementsrechten
  • burenrecht (erfafscheidingen, bebouwing over de grenslijn, hoog opschietende struiken/bomen, hinder, misbruik van bevoegdheid
  • zakelijke rechten (opstalrecht, erfpachtrecht, erfdienstbaarheid)
  • geschillen over eigendom

Vastgoedrecht