Advocaat inschakelen voor bestuursrechtskundige zaken

Bestuursrecht (in voorheen ook wel administratief recht genoemd) heeft betrekking op alle rechtsregels op het gebied van bestuurlijke bedrijvigheid van overheidsorganen. Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van bestuursrecht.

Ons kantoor treedt onder meer op in procedures bij bezwarencommissies, de sector bestuursrecht van de rechtbanken, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bestuursrecht

Het kan hierbij gaan om:

  • vergunningen/ontheffingen
  • (gedoog)besluiten
  • bestuurlijke handhaving (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boetes)
  • voorlopige voorzieningen