€ 180.000,– schadevergoeding vanwege misleidende verkoopbrochure penthouse

In een verkoopbrochure van een penthouse werd onder meer vermeld:   De ruime open keuken en woonkamer hebben een schuifpui of openslaande deuren naar het dakterras. Dat biedt een spectaculair uitzicht op de historische binnenstad, het monumentale Eiffelgebouw, het levendige Sphinxkwartier of het groene Frontenpark.   Op de laatste bladzijde van de brochure was in…

Knallend huis staat normaal gebruik in de weg. Verkopers aansprakelijk. Rechtsverwerking jegens aannemer.

    Een woning was in oktober 2018 verkocht en op 23 januari 2019 hebben de kopers de woning betrokken. Per mail van 27 februari 2019 berichten de kopers aan de verkopers dat zij in toenemende mate last hadden van onverklaarbare knallen en kraakgeluiden in de woning. De kopers maakten daarna met succes een procedure…

Vordering meerwerk afgewezen; opdrachtgever heeft geen reëel inzicht gekregen in de omvang van de te verwachte meerkosten.

In deze zaak moest de rechtbank een oordeel geven of een opdrachtgever een factuur voor meerwerk moest betalen. De factuur ziet op elektra-, verhuis-, tuin- en begeleidingswerkzaamheden.   In de procedure stond vast de aannemer de opdrachtgever niet had gewaarschuwd op een uit het meerwerk voortvloeiende noodzakelijke prijsverhoging van de overeengekomen aanneemsom.   In een…

Vervangende schadevergoeding in plaats van herstel door de aannemer op grond van een omzettingsverklaring

Indien een aannemer tekort schiet in de nakoming van de aannemingsovereenkomst biedt de wet u als opdrachtgever een aantal mogelijkheden zoals opschorting, verrekening of (gedeeltelijke) ontbinding van de aannemingsovereenkomst.   Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om in plaats van nakoming een vervangende schadevergoeding te eisen van de aannemer. Hoe dit in zijn…

Bewijs van onwerkbare dagen in de bouw

Wanneer in een aannemingsovereenkomst een vaste opleveringdatum is afgesproken is de situatie eenvoudig. Er moet uiterlijk door de aannemer op die datum worden opgeleverd.   Lastiger wordt het indien in de overeenkomst is bepaald dat er opgeleverd moet worden binnen een x aantal werkdagen’, ‘werkbare dagen’, of: ‘werkbare werkdagen. Bij gebreke van een definitie in…

Eisen aan de waarschuwingsplicht van de aannemer

Artikel 7:754 BW bepaalt:   “De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond…

Grote gevolgen van het overleggen van een valse factuur door aannemer in procedure

Deze zaak gaat over een verbouwing van een woning. In de procedure ging het om de vraag welke werkzaamheden de aannemer aan de woning had uitgevoerd en welk bedrag de opdrachtgevers daarvoor moesten betalen. De opdrachtgevers betwisten de omvang van de door de aannemer gestelde werkzaamheden.   Tijdens een zitting verzocht de kantonrechter urenspecificaties over…