Vordering meerwerk afgewezen; opdrachtgever heeft geen reëel inzicht gekregen in de omvang van de te verwachte meerkosten.

In deze zaak moest de rechtbank een oordeel geven of een opdrachtgever een factuur voor meerwerk moest betalen. De factuur ziet op elektra-, verhuis-, tuin- en begeleidingswerkzaamheden.   In de procedure stond vast de aannemer de opdrachtgever niet had gewaarschuwd op een uit het meerwerk voortvloeiende noodzakelijke prijsverhoging van de overeengekomen aanneemsom.   In een…

Acht jaar voor niets gewerkt!

  Een dochter stelt dat zij van april 1982 tot en met september 1990 maandelijks (contante) bedragen aan haar ouders heeft geleend doordat zij het loon dat zij verdiende in de Chinese restaurants waar zij werkte (en contant kreeg uitbetaald) telkens aan haar ouders heeft geleend. De ouders hebben een Chinees restaurant gehad, welk restaurant…