Advocaat  in loondienst schrijft met opzet geen uren en stelt zittingen uit wegens start eigen kantoor en wordt veroordeeld tot vergoeding van door het advocatenkantoor geleden schade.

De werknemer is als advocaat- medewerker in juni 2014 bij een advocatenkantoor in dienst getreden.   Op enig moment werd bekend dat de advocaat plannen had om een eigen kantoor te starten. Medio oktober 2004 schrijft het advocatenkantoor aan de advocaat:   Tot mijn verbazing constateerde ik dat jij (met collega’s) dossiers van ons kantoor…

Geen loon vanwege weigering een mondkapje te dragen

Een werkgever (een bakkerij) had medio oktober 2020 voor de werknemers een mondkapjesplicht ingesteld. Een werknemer rijdt met een bestelbus naar verschillende vestigingen  en leveranciers om goederen te brengen en op het halen. Deze chauffeur is dus niet in de bakkerij werkzaam.   Omdat de werknemer bleef weigeren om een mondkapje te dragen werd hij…

Ontslagen docente stelt hoger beroep in maar moet € 150.000,– billijke vergoeding terugbetalen.

De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst met een docente op verzoek van Aeres Hogeschool ontbonden op grond van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding waarbij niet van Aeres gevergd kon worden dat deze voortduurt, terwijl herplaatsing niet mogelijk is. Daarbij kende de kantonrechter aan de docente een billijke vergoeding toe van € 150.000,–   De docente stelt hoger…