Geen loon vanwege weigering een mondkapje te dragen

Een werkgever (een bakkerij) had medio oktober 2020 voor de werknemers een mondkapjesplicht ingesteld. Een werknemer rijdt met een bestelbus naar verschillende vestigingen  en leveranciers om goederen te brengen en op het halen. Deze chauffeur is dus niet in de bakkerij werkzaam.   Omdat de werknemer bleef weigeren om een mondkapje te dragen werd hij…

Ontslagen docente stelt hoger beroep in maar moet € 150.000,– billijke vergoeding terugbetalen.

De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst met een docente op verzoek van Aeres Hogeschool ontbonden op grond van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding waarbij niet van Aeres gevergd kon worden dat deze voortduurt, terwijl herplaatsing niet mogelijk is. Daarbij kende de kantonrechter aan de docente een billijke vergoeding toe van € 150.000,–   De docente stelt hoger…

Nieuwe rechtspositie voor ambtenaren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheidswerkgevers uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.   Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst   De ambtenaar heeft vanaf 1 januari 2020 geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. Zo kunnen…