Advocaat  in loondienst schrijft met opzet geen uren en stelt zittingen uit wegens start eigen kantoor en wordt veroordeeld tot vergoeding van door het advocatenkantoor geleden schade.

De werknemer is als advocaat- medewerker in juni 2014 bij een advocatenkantoor in dienst getreden.   Op enig moment werd bekend dat de advocaat plannen had om een eigen kantoor te starten. Medio oktober 2004 schrijft het advocatenkantoor aan de advocaat:   Tot mijn verbazing constateerde ik dat jij (met collega’s) dossiers van ons kantoor…

Winkelier wint (en verliest) korte gedingen tegen Liander inzake dwangsommen

  Liander had een vergunning verkregen voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan een transformatorhuis. Op grond van die vergunning mocht Liander tijdelijk een container plaatsen met daarop een nieuw transformatorhuis, zodat de stroomlevering tijdens de renovatiewerkzaamheden kon worden voortgezet. De container was 2,5 meter lang, ruim 2 meter breed en circa 2.20 meter hoog. De…

Meten is weten! Aansprakelijkheid van makelaars voor het vermelden van onjuiste woonoppervlakten

In 2010 is de ‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’ opgesteld door makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. Een NVM-makelaar is vanaf 15 juni 2010 gehouden om volgens een voorgeschreven Meetinstructie (op basis van NEN 2580) de woonoppervlakte te bepalen en juist te vermelden. Makelaars die woningen aanbieden…

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.   Een werkneemster had bij haar voormalige werkgever in de periode van 1 maart 2014 tot en met 29 januari 2016 een bedrag verduisterd van € 572.184,67 De werkgever meende dat de echtgenoot, naast de werkneemster, hoofdelijk aansprakelijk was voor terugbetaling van dit bedrag omdat…

Paard zakt door brug. Wie is aansprakelijk?

Paard zakt door brug. Wie is aansprakelijk?   Een mevrouw wandelt met haar paard aan de hand door een natuurgebied. Op een loopbruggetje zakt het paard met één been erdoorheen. Het paard raakt hierdoor geblesseerd. De eigenaresse start vervolgens een procedure tegen  het waterschap die beheerder is van het natuurgebied.  De eigenaresse baseert zich in…

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?   Een  caféhouder (A) had in de aanloop naar het carnavalsfeest in Hulst een advertentie laten zetten in de plaatselijke carnavalskrant met daarin een verbasterde naam van een andere caféhouder. met daarbij de volgende tekst:   Eu, is me dà verschiete, Carnaval tussen doomos en travestiete. Iedere…

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85   Een werkgever vroeg een ontslagvergunning aan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit verzoek werd onder andere onderbouwd met de stelling dat de betreffende werknemer een unieke functie van barmedewerker had en dat deze functie niet uitwisselbaar was met andere functie…