Vervangende schadevergoeding in plaats van herstel door de aannemer op grond van een omzettingsverklaring

Indien een aannemer tekort schiet in de nakoming van de aannemingsovereenkomst biedt de wet u als opdrachtgever een aantal mogelijkheden zoals opschorting, verrekening of (gedeeltelijke) ontbinding van de aannemingsovereenkomst.   Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om in plaats van nakoming een vervangende schadevergoeding te eisen van de aannemer. Hoe dit in zijn…

Bewijs van onwerkbare dagen in de bouw

Wanneer in een aannemingsovereenkomst een vaste opleveringdatum is afgesproken is de situatie eenvoudig. Er moet uiterlijk door de aannemer op die datum worden opgeleverd.   Lastiger wordt het indien in de overeenkomst is bepaald dat er opgeleverd moet worden binnen een x aantal werkdagen’, ‘werkbare dagen’, of: ‘werkbare werkdagen. Bij gebreke van een definitie in…

Advocaat  in loondienst schrijft met opzet geen uren en stelt zittingen uit wegens start eigen kantoor en wordt veroordeeld tot vergoeding van door het advocatenkantoor geleden schade.

De werknemer is als advocaat- medewerker in juni 2014 bij een advocatenkantoor in dienst getreden.   Op enig moment werd bekend dat de advocaat plannen had om een eigen kantoor te starten. Medio oktober 2004 schrijft het advocatenkantoor aan de advocaat:   Tot mijn verbazing constateerde ik dat jij (met collega’s) dossiers van ons kantoor…

Aansprakelijkheid verkoper voor een gebrekkig riool van een woning van 60 jaar oud. Beroep op ouderdomsclausule wordt gepasseerd door de rechter evenals het beroep op niet zelf bewoning.

De hieronder te bespreken zaak gaat om verkoop van een woning waarbij de koper geconfronteerd werd met een lekkage in de kelder door een gebrek aan het riool. De herstelkosten bedragen bijna € 5.000,–, excl. btw. De koper stelde de verkoper aansprakelijk onder meer op grond van non conformiteit. De verkoper verweerde zich door te…

Het kort geding

Op grond van de wet (artikel 254 Rv) is de voorzieningenrechter oftewel de kort geding rechter alleen bevoegd indien sprake is van spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening is vereist. De spoedeisendheid moet onderbouwd zijn in de kort geding dagvaarding. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt…

Onderzoeksplicht en informatieplicht bij verkoop van een appartement door professionele beleggers

Deze zaak betreft de koop van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden waren verricht en waarin een nieuwe parketvloer was gelegd door de verkopers. De verkopers waren professionele beleggers in onroerend goed   Na de koop bleek dat de parketvloer ernstig beschadigd en onbruikbaar was geraakt door een vochtprobleem in de kruipruimte. Het hof moest…