Vordering meerwerk afgewezen; opdrachtgever heeft geen reëel inzicht gekregen in de omvang van de te verwachte meerkosten.

You are here: