Het kort geding

Op grond van de wet (artikel 254 Rv) is de voorzieningenrechter oftewel de kort geding rechter alleen bevoegd indien sprake is van spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening is vereist. De spoedeisendheid moet onderbouwd zijn in de kort geding dagvaarding. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt…

Winkelier wint (en verliest) korte gedingen tegen Liander inzake dwangsommen

  Liander had een vergunning verkregen voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan een transformatorhuis. Op grond van die vergunning mocht Liander tijdelijk een container plaatsen met daarop een nieuw transformatorhuis, zodat de stroomlevering tijdens de renovatiewerkzaamheden kon worden voortgezet. De container was 2,5 meter lang, ruim 2 meter breed en circa 2.20 meter hoog. De…

Grote gevolgen van het overleggen van een valse factuur door aannemer in procedure

Deze zaak gaat over een verbouwing van een woning. In de procedure ging het om de vraag welke werkzaamheden de aannemer aan de woning had uitgevoerd en welk bedrag de opdrachtgevers daarvoor moesten betalen. De opdrachtgevers betwisten de omvang van de door de aannemer gestelde werkzaamheden.   Tijdens een zitting verzocht de kantonrechter urenspecificaties over…

Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken

Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.   Deze regel is ervoor bedoeld om partijen te beschermen tegen gemachtigden of raadslieden van wie moet worden aangenomen dat hun optreden ernstige schade…

Een duur telefoontje naar de deurwaarder

In de hieronder te bespreken zaak was de gedaagde partij op 16 augustus 2017 via een verstekvonnis veroordeeld. Gedaagde heeft op 16 februari 2018 een zogenaamde verzet dagvaarding uitgebracht waarmee zij tegen het verstekvonnis in verzet komt. Gedaagde was hiermee te laat omdat de termijn voor het uitbrengen van een de verzet dagvaarding toen al…

Vergoeding van advocaatkosten

De verliezende partij in een procedure wordt doorgaans veroordeeld tot het betalen van onder meer de advocaatkosten van de eisende partij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Aan deze proceshandelingen…

Herstel van een fout in een vonnis

De rechter kan op twee manieren een fout in een vonnis herstellen. Artikel 31 Rv. bepaalt dat de rechter te allen tijde, zowel op verzoek van een partij als ambtshalve, een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent aan kan passen. Er moet daarbij sprake zijn van evidente verschrijvingen…

Bedrog tijdens een procedure

    Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld dan wordt het vonnis na verloop van tijd  definitief, oftewel; het vonnis krijgt ‘kracht van gewijsde’. Gevolg hiervan is dat tegen de veroordeling niets meer gedaan kan worden. Er kunnen echter omstandigheden aanwezig zijn die kunnen maken dat dit onaanvaardbaar is.  …