Hoge raad: gerechtshoven mogen limiet stellen aan omvang van procestukken

In het Landelijk Procesreglement zijn per 1 april 2021  regels opgenomen  met betrekking tot de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep. Deze regels hebben betrekking op civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven en in het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven.   De regels zijn ingevoerd  om de omvang van de processtukken beheersbaar…

De mogelijkheid tot zekerheidstelling voor proceskosten indien u wordt gedagvaard door een buitenlandse partij

Indien u gedagvaard wordt door een buitenlandse partij is het soms mogelijk om  aan de rechter een zekerheidstelling te vragen voor de proceskosten.   Artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt namelijk dat allen die zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland bij de Nederlandse rechter een vordering instellen, verplicht zijn op vordering…

Het kort geding

Op grond van de wet (artikel 254 Rv) is de voorzieningenrechter oftewel de kort geding rechter alleen bevoegd indien sprake is van spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening is vereist. De spoedeisendheid moet onderbouwd zijn in de kort geding dagvaarding. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt…

Winkelier wint (en verliest) korte gedingen tegen Liander inzake dwangsommen

  Liander had een vergunning verkregen voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan een transformatorhuis. Op grond van die vergunning mocht Liander tijdelijk een container plaatsen met daarop een nieuw transformatorhuis, zodat de stroomlevering tijdens de renovatiewerkzaamheden kon worden voortgezet. De container was 2,5 meter lang, ruim 2 meter breed en circa 2.20 meter hoog. De…

Grote gevolgen van het overleggen van een valse factuur door aannemer in procedure

Deze zaak gaat over een verbouwing van een woning. In de procedure ging het om de vraag welke werkzaamheden de aannemer aan de woning had uitgevoerd en welk bedrag de opdrachtgevers daarvoor moesten betalen. De opdrachtgevers betwisten de omvang van de door de aannemer gestelde werkzaamheden.   Tijdens een zitting verzocht de kantonrechter urenspecificaties over…

Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken

Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.   Deze regel is ervoor bedoeld om partijen te beschermen tegen gemachtigden of raadslieden van wie moet worden aangenomen dat hun optreden ernstige schade…