Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.

Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.   Partijen zijn in 2014 gescheiden en hadden bij de echtscheiding afspraken gemaakt over de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie. De man zou de vrouw per maand in totaal € 798,- voor drie kinderen betalen.   De man dient een verzoek tot nihilstelling van de…

Beëindiging alimentatie met terugwerkende kracht op grond van rapport privédetective/ veroordeling vrouw tot betaling recherchekosten van € 10.000,–

In de hieronder te bespreken procedure was in geschil de vraag of de onderhoudsverplichting van de man is geëindigd omdat de vrouw samenleeft als ware zij gehuwd met een nieuwe partner Ingevolge artikel 1:160 BW eindigt een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij wanneer deze…

Geen partneralimentatie wegens grievend gedrag.

In de hieronder te bespreken zaak heeft het Gerechtshof bepaald dat een vrouw geen recht heeft op partneralimentatie vanwege grievend gedrag jegens haar ex man.   Het hof stelt voorop dat de rechter bij het vaststellen van de alimentatieplicht rekening kan houden met omstandigheden van niet financiële aard; in uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van…

Ex vrouw moet ten onrechte ontvangen alimentatie terugbetalen alsmede € 24.886,68 vanwege onderzoekskosten recherchebureau

  In de wet (artikel 1: 160 BW) is bepaald dat wanneer een partneralimentatie ontvangende partij trouwt of samenwoont als ware hij/zij gehuwd, of een geregistreerd partnerschap aangaat, het recht op partneralimentatie komt te vervallen. In de hieronder te bespreken procedure vorderde de ex man niet alleen de door hem betaalde partneralimentatie terug maar ook…

Zwarte inkomsten en alimentatie

In een zaak die leidde tot een uitspraak van het Hof Arnhem- Leeuwarden, stelde de man dat zijn inkomen zodanig was gedaald dat hij de eerder vastgestelde kinderalimentatie niet meer kon betalen.  De rechtbank Amsterdam wees het verzoek tot vermindering van kinderalimentatie toe. De kinderalimentatie werd door de Rechtbank op nihil gesteld. De  man had…

Partneralimentatie

Partneralimentatie   Volgens de wet wordt partneralimentatie vastgesteld op basis van behoefte en draagkracht. De wet omschrijft echter niet wat onder behoefte en draagkracht moet worden verstaan.   Volgens de rechtspraak wordt de behoefte aan partneralimentatie onder andere bepaald door de mate van welvaart tijdens het huwelijk. Van belang is dat de rechter kennis kan…

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten   Partneralimentatie dient in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar vangt aan op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven.   Alleen indien een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere termijn voor de betaling…

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken   De wet bepaalt dat een alimentatieplicht eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als ware zij (of hij) gehuwd. In de rechtspraak zijn hiervoor criteria ontwikkeld. Er dient bewezen te worden dat:   een duurzame affectieve (liefdes-) relatie bestaat sprake is van samenwoning sprake is van een wederzijdse zorgplicht, en:…