Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.

Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.   Partijen zijn in 2014 gescheiden en hadden bij de echtscheiding afspraken gemaakt over de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie. De man zou de vrouw per maand in totaal € 798,- voor drie kinderen betalen.   De man dient een verzoek tot nihilstelling van de…

Geen partneralimentatie wegens grievend gedrag.

In de hieronder te bespreken zaak heeft het Gerechtshof bepaald dat een vrouw geen recht heeft op partneralimentatie vanwege grievend gedrag jegens haar ex man.   Het hof stelt voorop dat de rechter bij het vaststellen van de alimentatieplicht rekening kan houden met omstandigheden van niet financiële aard; in uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van…

Verbreking samenwoning. Vordering vrouw tot terugbetaling opknapbeurt huurwoning wordt voor een klein deel toegewezen op basis van de redelijkheid en billijkheid

Tijdens de samenwoning ontving de vrouw een erfenis. Daarvan werd € 10.000  gebruikt om de huurwoning op te knappen. Het betrof schilderwerken en het leggen van een nieuwe vloer. Nadat de samenwoning werd verbroken start de vrouw een procedure waarin zij het door haar geïnvesteerde bedrag van € 10.000 van haar ex-vriend terugvordert.. De vrouw…

Ex vrouw moet ten onrechte ontvangen alimentatie terugbetalen alsmede € 24.886,68 vanwege onderzoekskosten recherchebureau

  In de wet (artikel 1: 160 BW) is bepaald dat wanneer een partneralimentatie ontvangende partij trouwt of samenwoont als ware hij/zij gehuwd, of een geregistreerd partnerschap aangaat, het recht op partneralimentatie komt te vervallen. In de hieronder te bespreken procedure vorderde de ex man niet alleen de door hem betaalde partneralimentatie terug maar ook…

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s   Na een echtscheiding hebben zich diverse incidenten tussen partijen voorgedaan.   De man heeft tegen de vrouw aangiften gedaan van vernielingen. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen de man van psychische mishandeling/vernielingen en smaad/laster. De vrouw verzond tientallen pornografisch getinte foto’s…