Geschrift of akte? Wie moet wat bewijzen?

In onderstaande procedure was sprake van verkoop van een winkelpand. Na de notariële eigendomsoverdracht vordert de verkoper van de koper een bedrag van € 135.600. De verkoper stelde dat tussen partijen was afgesproken, dat naast de koopsom (die uiteraard in de notariële akte van levering was vermeld), dit bedrag door koper verschuldigd was.   De…

De waarde van een handtekening

De waarde van een handtekening   in Nederland kunnen nagenoeg alle overeenkomsten mondeling tot stand komen. In principe is dus een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig. Uiteraard zijn hierop, zoals gebruikelijk in het recht, uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de koop van een onroerende zaak (zoals een woning. Op een aantal rechtsgebieden gelden aparte regels. In het arbeidsrecht kan…

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames   Met de huidige technologie is het tamelijk eenvoudig om (telefoon) gesprekken op te nemen of gebeurtenissen heimelijk te filmen. Bij veel mensen bestaat onduidelijkheid over de vraag of dit juridisch toegestaan en of dergelijke opnames mogen worden gebruikt als bewijs in een procedure.   In artikel 139a…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs. Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten,…