Gedaagden handelen onrechtmatig door dochter en schoonzoon niet in staat te stellen afscheid te nemen van overleden (schoon-) moeder. Voorzieningenrechter legt zeer verstrekkende voorzieningen op met een dwangsom van € 50.000,–

Begin maart 2018 is mevrouw X overleden. In het hieronder te bespreken kort geding weigerden gedaagden om aan de dochter en de schoonzoon van mevrouw X  informatie te geven over de uitvaart, de datum en tijd van de crematie. Zij hebben aan Yarden opdracht gegeven daarover geen informatie te verstrekken en aan de dochter en…