Gedaagden handelen onrechtmatig door dochter en schoonzoon niet in staat te stellen afscheid te nemen van overleden (schoon-) moeder. Voorzieningenrechter legt zeer verstrekkende voorzieningen op met een dwangsom van € 50.000,–

You are here: