Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming drijven va een besloten vennootschap betekent niet dat de bestuurder (volledig) is beschermd tegen verhaal door crediteuren van de vennootschap op zijn/haar privé vermogen. Het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen twee soorten van bestuurdersaansprakelijkheid: de interne en de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is flink in beweging. Er is een voortdurende stroom van jurisprudentie…

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten   Het gebeurt regelmatig dat het bestuur van een vennootschap zelf een verzoek indient bij de rechtbank om het bedrijf failliet te laten verklaren.   Tegen een faillietverklaring kunnen schuldeisers (niet de verzoekende schuldeisers) en belanghebbenden verzet instellen om langs die weg het faillissement van tafel…