Bedrog tijdens een procedure

    Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld dan wordt het vonnis na verloop van tijd  definitief, oftewel; het vonnis krijgt ‘kracht van gewijsde’. Gevolg hiervan is dat tegen de veroordeling niets meer gedaan kan worden. Er kunnen echter omstandigheden aanwezig zijn die kunnen maken dat dit onaanvaardbaar is.  …

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming drijven va een besloten vennootschap betekent niet dat de bestuurder (volledig) is beschermd tegen verhaal door crediteuren van de vennootschap op zijn/haar privé vermogen. Het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen twee soorten van bestuurdersaansprakelijkheid: de interne en de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is flink in beweging. Er is een voortdurende stroom van jurisprudentie…