Bestuurder veroordeeld tot betaling boedeltekort bij faillissement BV

Bestuurder veroordeeld tot betaling boedeltekort bij faillissement BV   Op grond van de wet  is in geval van faillissement van een besloten vennootschap iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk…