Nieuwe rechtspositie voor ambtenaren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheidswerkgevers uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.   Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst   De ambtenaar heeft vanaf 1 januari 2020 geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. Zo kunnen…

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht     Een ambtenaar is verplicht om de uit de functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen. Kortom; de ambtenaar dient zich te gedragen van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien een ambtenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar betaamt, kan sprake…

Strafontslag van een ambtenaar

Strafontslag van een ambtenaar   De zwaarste disciplinaire straf die aan een ambtenaar kan worden opgelegd is het strafontslag. Een strafontslag heeft verstrekkende gevolgen. De loonbetaling zal direct worden stopgezet en een in principe bestaat geen recht op een WW- uitkering. Een strafontslag valt te vergelijken met een ontslag op staande voet van een werknemer.…