Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht     Een ambtenaar is verplicht om de uit de functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen. Kortom; de ambtenaar dient zich te gedragen van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien een ambtenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar betaamt, kan sprake…