Misbruik van faillissementsrecht; gerechtshof veroordeelt bestuurder van failliete vennootschap hoofdelijk tot betaling van achterstallig salaris, transitievergoeding en schadevergoeding

You are here: