Blaffende “hondjes”

Blaffende “hondjes”   In april 2016 huurde een mevrouw een appartement dat zij, volgens de huurovereenkomst zou gaan gebruiken voor haarzelf, haar twee kinderen en twee hondjes.   Buren klaagden over geluidsoverlast en stank vanwege blaffende honden. Aangezien overleg tussen de buren, pogingen tot mediation en inschakeling van de wijkagent niet leidde tot oplossing van…