Geen verjaring van een gemeentelijke strook grond die als tuin wordt gebruikt.

You are here: