Niet geslaagde ontbinding van een koopcontract. Levering uiterlijk 31 december geen fatale termijn.

You are here: