Europees Hof van Justitie; verruiming advocatenkeuze bij rechtsbijstandsverzekeraars?

Momenteel kan een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering een eigen advocaat inschakelen vanaf het moment dat hij/zij in een gerechtelijke of administratieve procedure betrokken wordt, en  er  dekking is voor het voorval.   De zaak ging over een in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure.  Een dergelijke procedure kent het Nederlandse recht niet.   De…