Second opinion/vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Second opinion

 

Het kan soms verstandig zijn om een second opinion te vragen aan een advocaat die met een frisse blik naar de zaak kijkt. Enerzijds kan dat leiden tot nieuwe gezichtspunten waarbij het verstandig kan zijn om de reeds gekozen strategie te veranderen.  Anderzijds kan de uitkomst van een second opinion een bevestiging zijn dat uw zaak goed wordt behandeld.

 

Bij rechtsbijstandsverzekeringen ontstaan soms geschillen tussen de verzekerde en de verzekeraar waarbij de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat geen sprake is van een redelijke kans op succes. In dergelijke gevallen bestaat doorgaans de mogelijkheid de zaak voor de leggen aan een advocaat voor het uitbrengen van een second opinion.

 

Vrije advocaatkeuze

 

Bent   u   in   rechte   betrokken   of   moet   een   procedure   worden   gevolgd

(bijvoorbeeld bij   de    rechtbank    of    de  kantonrechter),   dan   kunt   u   bij   uw   rechtsbijstandsverzekering   aangeven   dat   u   een   eigen   advocaat   wilt   inschakelen.  U hoeft dan geen gebruik te maken van de jurist of advocaat van de verzekeraar.

 

Het recht op vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandsverzekerden is gebaseerd op art. 4, lid 1, sub a, van Richtlijn 87/334/EEG. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in onder meer art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht (wft). Op het moment dat er sprake is van een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ bestaat het recht op vrije keuze van een advocaat.

 

In recente Europese jurisprudentie (april 2016) ging het over de vraag of de voorwaarden van een rechtsbijstandsverzekering van DAS wel acceptabel waren. Daarin stond namelijk dat er slechts een vrije advocaatkeuze was, wanneer DAS vond dat er een externe advocaat moest worden ingeschakeld. Het Europese Hof vond dat echter niet acceptabel.

 

Er bestaat altijd een vrije advocaatkeuze en het maakt daarvoor niet uit of de wet een advocaat verplicht stelt of niet.

 

Let op: u kunt niet zomaar een advocaat in de arm nemen op basis van de jurisprudentie. Gedurende de adviesfase van het geschil zal de zaak worden behandeld door een jurist of een advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar. Zodra er geprocedeerd moet worden bestaat het recht op een vrije advocaatkeuze.

 

Ook indien geen sprake is van een rechtsbijstandverzekering kunt u een second opinion vragen waarbij doorgaans de mogelijkheid bestaat om vooraf een inschatting van de kosten te verkrijgen dan wel om een vast bedrag voor de second opinion af te spreken.

 

 

Publicatie: 02-05-2016