Specialist in bouwrecht in omgeving Tilburg

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht in of rondom Tilburg? Of wilt u advies of bemiddeling op het gebied van arbeidsrecht of ambtenarenrecht? Bij Schovers Advocatenkantoorkantoor in de omgeving van Tilburg bent u aan het juiste adres als het gaat om diverse rechtsgebieden. Ons kantoor is zowel voor individuelen als bedrijven beschikbaar.

Jarenlange ervaring op het gebied van bouwrecht

Ruim achttien jaar is ons advocatenkantoor al de ideale partner voor bedrijven in en rondom Tilburg op het gebied van bouw en techniek. We hebben cliënten op nationaal en internationaal niveau. Ons kantoor richt zich vooral op Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven. Onder onze klanten bevinden zich onder andere:

  • Aannemers
  • Installateurs
  • Projectontwikkelaars
  • Ingenieurs
  • Industrie
  • Architecten
  • Woningbouwverenigingen
  • Beleggingsmaatschappijen
  • Bouwcombinaties

Bouwrecht advocaat Tilburg

We richten ons op de rechtsgebieden waarmee onze cliënten in aanraking kunnen komen. Bij ons kunt u terecht voor arbitrage, civiele procedures bij de rechter, advies en bemiddeling. Wanneer u bijvoorbeeld net een huis in de omgeving van Tilburg heeft gekocht en er blijkt asbest in te zitten, kunt u onze advocaat inschakelen. We behandelen veel conflicten die zijn ontstaan na de aanschaf of verkoop van een woning. Onze bouwrecht advocaten zetten zich graag in voor uw zaak.

Civiel en publiek bouwrecht

Bij ons kunt u terecht voor een advocaat bouwrecht in de buurt van Tilburg op het gebied van civiel en publiek bouwrecht. De aansprakelijkheid van een architect is bijvoorbeeld een vaak voorkomend onderwerp bij ons kantoor. Ook kunt u onze bouwrecht advocaat op civiel gebied inschakelen voor onder andere aanbestedingen, aansprakelijkheid voor gebreken of garanties, aannemingsovereenkomsten, architectenrecht, bouwgaranties- of fouten en vertragingsclaims.
Voor publiek bouwrecht zijn onze bouwrecht advocaten geschikt om in te zetten bij kwesties over bouwvergunningen, bezwaar- en schorsingsprocedures, bestemmingsplannen, handhavings- en schorsingsprocedures in en rondom Tilburg.

Andere rechtsgebieden bij ons kantoor in omgeving Tilburg

Ook op het gebied van vastgoedrecht en huurrecht zijn wij een specialist. We kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van koopcontracten, kijken mee bij aansprakelijkheidskwesties na de verkoop, appartementsrechten en boeteclausules. Ook als u op privé of zakelijk gebied hulp wilt inschakelen voor huurrecht kunt u bij Schovers Advocatenkantoorkantoor. We behandelen zaken over huurcontracten, huurprijsverhoging of – verlaging, de beëindiging, ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst en onderhuur.

Wilt u meer weten over ons kantoor? Neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.