Scheurvorming in gekochte woning. Beroep op dwaling afgewezen. Woning is min of meer stabiel.

You are here: