Mandelige haag dient te worden verwijderd om de mogelijkheid te bieden een eigen erfafscheiding tegen de erfgrens aan te brengen.

You are here: