Het incasso kort geding

 

 

Het incasso kort geding is een effectieve en laagdrempelige manier om openstaande facturen of schulden te incasseren.

 

Voor een incasso kort geding gelden wel een aantal voorwaarden. Hieronder volgen een aantal van die voorwaarden.

 

Het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering bijvoorbeeld een niet betwiste vordering of een vordering die in redelijkheid niet kan worden betwist.

 

De vordering moet voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter de vordering zal toewijzen.

 

Voorts moet sprake zijn van een zeker spoedeisend belang.

 

De schuldeiser dient de schuldenaar eerst te sommeren tot betaling van de geldvordering door middel van een aangetekende brief dan wel via een deurwaardersexploot. Bij deze sommatiebrief dient een conceptdagvaarding gehecht te worden met de datum en tijd van de zitting;

 

Het voordeel van een incasso kort geding is dat binnen een korte termijn kan worden beschikt over een zogenaamde executoriale titel waarmee snel tot incasso kan worden overgegaan. De rechter doet in beginsel in (slechts) twee weken uitspraak.

 

Nadeel kan zijn dat vanwege de snelheid van de procedure er weinig tijd is om de vordering toe te lichten en te onderbouwen. Het is van groot belang dat de schuldeiser de relevante feiten en de eventueel bekende verweren van de schuldenaar goed inschat.

 

Het kort geding vonnis is een zogenaamde voorlopige voorziening. Een kort geding vonnis kan worden aangetast door een bodemrechter.

 

Het gebeurt overigens vaak dat schuldeiseres niet op de zitting verschijnen. In dat geval zal de voorzieningenrechter een zogenaamd verstekvonnis wijzen. Daarbij zal de voorzieningenrechter nagaan of aan alle formele eisen is voldaan.

 

Als er spoed is geboden, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar of niet-betalende klant in financiƫle problemen verkeert, kan een een incasso kort geding een effectief incasso middel zijn. Het gebeurt overigens regelmatig dat schuldeisers het niet laten aankomen op een zitting (met alle daaraan verbonden kosten) en alsnog overgaan tot betaling.

 

Publicatie: 22-02-2016