Scheurvorming in gekochte woning. Beroep op dwaling afgewezen. Woning is min of meer stabiel.

De koper van een bestaande woning werd geconfronteerd met scheurvorming in de aanbouw van die woning. De koper stelde dat sprake was van een verborgen gebrek. Een dergelijk gebrek behoefde hij als koper immers niet te verwachten toen hij de koopovereenkomst aanging. De koper beroept zich op dwaling en hij vordert ontbinding van de koopovereenkomst.…

Onjuiste informatie in verkoopbrochure niet voldoende voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling.

In het hieronder te bespreken arrest oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat onjuiste informatie in een verkoopbrochure niet voldoende is voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling. De eigenaren hadden hun woning vanaf 2006 gestoffeerd verhuurd nadat gebleken was dat zij voor de woning geen koper konden vinden. In april 2015 besloten de eigenaren…

Hoge Raad: NVM makelaar aansprakelijk voor vermelding onjuiste woonoppervlakte

De ledenraad van de NVM heeft op 4 juni 2010 bepaald dat per 1 september 2010 alle meetgegevens voor woningen gebaseerd, en zo nodig gecorrigeerd, dienden te zijn op basis van de ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’ (hierna: de meetinstructie). Dit houdt in dat NVM-makelaars verplicht zijn om in de verkoopinformatie de netto-woonoppervlakte…

Meten is weten! Aansprakelijkheid van makelaars voor het vermelden van onjuiste woonoppervlakten

In 2010 is de ‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’ opgesteld door makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. Een NVM-makelaar is vanaf 15 juni 2010 gehouden om volgens een voorgeschreven Meetinstructie (op basis van NEN 2580) de woonoppervlakte te bepalen en juist te vermelden. Makelaars die woningen aanbieden…

Koop appartement in hartje Amsterdam; niet verkrijgen parkeervergunning geen essentieel onderdeel van koopovereenkomst!

  In 2012 was gestart met een nieuwbouwproject, bestaande uit een appartementencomplex te Amsterdam.   De ondernemer had ervoor gekozen geen inpandige parkeervoorziening te realiseren voor dit project.   In de verkoopbrochure was vermeld:   “Het is mogelijk om een eigen parkeerplaats te huren op vijf minuten loopafstand van jouw woning”   Een aantal kopers…

Verborgen gebreken bij koopwoning

Verborgen gebreken bij koopwoning   In de praktijk blijven regelmatig geschillen ontstaan met betrekking tot verborgen gebreken aan een koopwoning.   Hieronder volgen enkele aandachtspunten waar zeker op gelet moet worden bij koop van een woning.   Onderzoeksplicht koper De koper heeft een onderzoeksplicht. Hoe ouder de woning, hoe meer de koper zelf onderzoek moet…

De boete in een koopcontract

De boete in een koopcontract   In veel koopcontracten voor verkoop van woningen wordt vaak een boetebeding opgenomen. Deze boete wordt doorgaans gesteld op 10 procent van de koopsom.   In het contract wordt dan vastgelegd dat bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) de nalatige partij ten behoeve van…