Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid

Het beslag- en executierecht zal gefaseerd worden herzien om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Vanaf 1 oktober 2020 mag geen beslag meer worden…

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   Pas nadat een rechter een vonnis heeft gewezen is het mogelijk om betaling af te dwingen. Dit gebeurt via het leggen van een executoriaal beslag. Indien de schuldenaar de verschuldigde prestatie niet nakomt dan kan de deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Dit kan enige tijd…

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.   Op 27 augustus 2013 was ten laste van een schuldenaar beslag gelegd onder drie verschillende banken. De schuldenaar heeft vervolgens bij de gerechtsdeurwaarders geklaagd over deze gang van zaken. De schuldenaar beriep zich op artikel 10 van de verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders (verder; de Verordening) …

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   In ons land is het relatief eenvoudig om een conservatoir beslag te leggen.   In principe is het mogelijk om op alle goederen van de schuldenaar conservatoir beslag te leggen zoals onroerende zaken, roerende zaken, aandelen, salaris, bankrekening en andere eventuele vorderingen.   Daarvoor is vereist dat verlof wordt gevraagd aan de…