Onjuiste informatie in verkoopbrochure niet voldoende voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling.

In het hieronder te bespreken arrest oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat onjuiste informatie in een verkoopbrochure niet voldoende is voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling. De eigenaren hadden hun woning vanaf 2006 gestoffeerd verhuurd nadat gebleken was dat zij voor de woning geen koper konden vinden. In april 2015 besloten de eigenaren…

Rozemarijn of drugs?

Volgens een casino had de werknemer tijdens werktijd een klein doorzichtig plastic zakje met drugs in ontvangst genomen van een klant.  De werknemer beweerde dat het niet om drugs ging maar om een sample van rozemarijn. De werknemer dreef naast zijn werkzaamheden bij het casino een online groente- en fruitwinkel en was in dat kader…

Misbruik van faillissementsrecht; gerechtshof veroordeelt bestuurder van failliete vennootschap hoofdelijk tot betaling van achterstallig salaris, transitievergoeding en schadevergoeding

Soms proberen werkgevers via een eigen faillissementsaanvrage van de vennootschap onder de (strenge) ontslagregels uit te komen. In de hieronder te bespreken uitspraak kreeg de bestuurder echter het spreekwoordelijke deksel op de neus. De werkgever had tevergeefs een ontslagvergunning aangevraagd voor werknemer bij het UWV. Nadat deze ontslagvergunning was geweigerd nam de werkgever het initiatief…

Hoge Raad voorziet in een leemte in de wet: bij gedwongen urenvermindering recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

.Een leerkracht van een scholenkoepel voor speciaal onderwijs, spande een zaak aan tegen haar werkgever nadat zij in 2015 haar voltijdcontract moest inruilen voor een aanstelling van 0,55 fte. Ze was in 2013 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en na overleg besloten werkgever en werknemer dat zij minder zou gaan werken. Haar voltijdcontract werd opgezegd en ze…

Hoge Raad: NVM makelaar aansprakelijk voor vermelding onjuiste woonoppervlakte

De ledenraad van de NVM heeft op 4 juni 2010 bepaald dat per 1 september 2010 alle meetgegevens voor woningen gebaseerd, en zo nodig gecorrigeerd, dienden te zijn op basis van de ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’ (hierna: de meetinstructie). Dit houdt in dat NVM-makelaars verplicht zijn om in de verkoopinformatie de netto-woonoppervlakte…

Bedrog tijdens een procedure

    Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld dan wordt het vonnis na verloop van tijd  definitief, oftewel; het vonnis krijgt ‘kracht van gewijsde’. Gevolg hiervan is dat tegen de veroordeling niets meer gedaan kan worden. Er kunnen echter omstandigheden aanwezig zijn die kunnen maken dat dit onaanvaardbaar is.  …

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming drijven va een besloten vennootschap betekent niet dat de bestuurder (volledig) is beschermd tegen verhaal door crediteuren van de vennootschap op zijn/haar privé vermogen. Het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen twee soorten van bestuurdersaansprakelijkheid: de interne en de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is flink in beweging. Er is een voortdurende stroom van jurisprudentie…