Het incasso kort geding

Het incasso kort geding     Het incasso kort geding is een effectieve en laagdrempelige manier om openstaande facturen of schulden te incasseren.   Voor een incasso kort geding gelden wel een aantal voorwaarden. Hieronder volgen een aantal van die voorwaarden.   Het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering bijvoorbeeld een niet betwiste vordering…

Beëindigingsovereenkomst en bedenktermijn

Beëindigingsovereenkomst en bedenktermijn   In de wet staan een aantal verplichte onderdelen die in een beëindigingsovereenkomst moeten worden opgenomen. Naast die verplichte onderdelen zijn onder meer de volgende zaken van belang.   Aandachtspunten Beëindigingsovereenkomst Hoe hoog is de eventuele financiële vergoeding? Blijft de werknemer tot de laatste dag werken of mag hij eerder stoppen? Neemt…

Zieke werknemer van de aardbodem verdwenen/ontbinding arbeidsovereenkomst, transitievergoeding?

Zieke werknemer van de aardbodem verdwenen/ontbinding arbeidsovereenkomst, transitievergoeding?     Een werknemer was van 3 tot 5 december 2014 in een ziekenhuis opgenomen geweest voor een behandeling. De reden voor deze opname had de werknemer niet willen vertellen aan de werkgever. In een What´s app-bericht deelt de werknemer mee dat hij zijn werkzaamheden op 11…

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten   Het gebeurt regelmatig dat het bestuur van een vennootschap zelf een verzoek indient bij de rechtbank om het bedrijf failliet te laten verklaren.   Tegen een faillietverklaring kunnen schuldeisers (niet de verzoekende schuldeisers) en belanghebbenden verzet instellen om langs die weg het faillissement van tafel…

Ontslag op staande voet niet “onverwijld” gegeven; ontslag vernietigd.

Ontslag op staande voet niet “onverwijld” gegeven; ontslag vernietigd.   In een vestiging van een bedrijf dat kappersproducten verkoopt, wordt een kasverschil geconstateerd.  Het kasverschil is ongeveer € 1.500,–  negatief. Hierover wordt de vestigingsmanager aangesproken. Zij meldt dat ze op het stortingsformulier te weinig biljetten heeft vermeld, dat het bedrag op de specificatie onjuist is,…

Slapende arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Slapende arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte   Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, is de werkgever geen loon meer verschuldigd. Veelal ontvangt de werknemer een uitkering. Indien de werkgever in die situatie niet overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst inhoudsloos, ook wel slapend genoemd geworden.   De wetgever heeft…

Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte

Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte   Het is een hardnekkig misverstand te denken dat een werknemer niet ontslagen kan worden ingeval van ziekte.   Ontslag tijdens ziekte   In de wet is weliswaar een ontslagverbod wegens ziekte opgenomen maar dit is geen absoluut ontslagverbod. De hoofdregel luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte…

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden     Zeker in gevallen waarin een ontslagdossier niet optimaal is kan de conclusie worden getrokken dat het verlenen van een ontslag na 1 juli 2015 moeilijker is geworden.   Onder het voor 1 juli 2015 geldende recht kon een  een minder sterk ontslagdossier vaak gecompenseerd worden…