Blijft de kantonrechtersformule toch relevant?

Blijft de kantonrechtersformule toch relevant?   In een uitspraak van 29 januari jl. concludeert de kantonrechter te Amsterdam dat de maatstaf van de wetgever voor een billijke vergoeding ongeschikt is. In plaats van die wettelijke maatstaf wordt door deze kantonrechter de oude kantonrechtersformule weer gebruikt.   De werkgever vraag op 12 februari 2015 een ontslagvergunning…

Let op: belangrijke termijnen in het arbeidsrecht

Let op: belangrijke termijnen in het arbeidsrecht   De wet Werk en Zekerheid heeft niet alleen het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd maar ook de termijnen zijn grondig gewijzigd. Hieronder volgt een (niet volledig) overzicht van enkele belangrijke termijnen.   De aanzegtermijn   De werkgever is verplicht om de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor…

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting In de praktijk ontstaan vaak discussies over de uitleg van een (arbeids-) overeenkomst, betaling van facturen enz. Soms besluiten partijen om hun geschillen te beslechten via een vaststellingsovereenkomst Deze overeenkomst is in de wet geregeld in artikel 7:900 lid 1 BW, dat luidt: Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging…

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.   Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Hiermee worden veel discussies voorkomen. De wettelijke rente is pas verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling…

Geen ontslag van de echtgenote van de directeur/ groot-aandeelhouder in geval van echtscheiding

Geen ontslag van de echtgenote van de directeur/ groot-aandeelhouder in geval van echtscheiding   Een vrouw is part time werkzaam bij een fitnesscentrum waarvan haar echtgenoot directeur grootaandeelhouder is. Partijen zijn circa 35 jaar met elkaar gehuwd. De vrouw was vanaf de oprichting van het bedrijf tot haar formele indiensttreding in 2017 als meewerkend echtgenoot…

De boete in een koopcontract

De boete in een koopcontract   In veel koopcontracten voor verkoop van woningen wordt vaak een boetebeding opgenomen. Deze boete wordt doorgaans gesteld op 10 procent van de koopsom.   In het contract wordt dan vastgelegd dat bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) de nalatige partij ten behoeve van…

Aanvang bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst

Aanvang bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst   In deze column is reeds eerder aandacht besteed aan de wettelijke bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomsten. Een werknemer kan na 1 juli 2015 een beëindigingsovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door een schriftelijke verklaring te verzenden aan de werkgever. Hiervoor geldt een termijn van twee weken na de datum waarop de overeenkomst…