Schikken tijdens een procedure

Schikken tijdens een procedure   Veel juridische procedures eindigen niet met een uitspraak van de rechter, maar worden door de betrokken partijen onderling opgelost.   Bij een juridisch conflict heeft één van beide partijen de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij de rechter.   Vaak hebben partijen voorafgaand aan een dergelijke gerechtelijke procedure…

Scheiden doet lijden!

Scheiden doet lijden!   Een man en een vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Het verzoek tot echtscheiding werd in oktober 2015 bij de rechtbank ingediend en paar maanden later viel de postcode kanjer van meer dan 2 miljoen op een lot dat op naam van de vrouw stond. De vraag was of de…

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames   Met de huidige technologie is het tamelijk eenvoudig om (telefoon) gesprekken op te nemen of gebeurtenissen heimelijk te filmen. Bij veel mensen bestaat onduidelijkheid over de vraag of dit juridisch toegestaan en of dergelijke opnames mogen worden gebruikt als bewijs in een procedure.   In artikel 139a…

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85   Een werkgever vroeg een ontslagvergunning aan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit verzoek werd onder andere onderbouwd met de stelling dat de betreffende werknemer een unieke functie van barmedewerker had en dat deze functie niet uitwisselbaar was met andere functie…

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een pak koffie houdt stand ondanks gebruik van verboden camerabeelden

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een pak koffie houdt stand ondanks gebruik van verboden camerabeelden   Bij een zorginstelling verdwenen sinds een aantal jaren spullen van een afdeling. De zorginstelling had diverse malen tevergeefs geprobeerd om er achter te komen wie de diefstallen pleegde. Er waren extra veiligheidsrondes gelopen en er hadden gesprekken…

Verborgen gebreken bij koopwoning

Verborgen gebreken bij koopwoning   In de praktijk blijven regelmatig geschillen ontstaan met betrekking tot verborgen gebreken aan een koopwoning.   Hieronder volgen enkele aandachtspunten waar zeker op gelet moet worden bij koop van een woning.   Onderzoeksplicht koper De koper heeft een onderzoeksplicht. Hoe ouder de woning, hoe meer de koper zelf onderzoek moet…

Strafontslag van een ambtenaar

Strafontslag van een ambtenaar   De zwaarste disciplinaire straf die aan een ambtenaar kan worden opgelegd is het strafontslag. Een strafontslag heeft verstrekkende gevolgen. De loonbetaling zal direct worden stopgezet en een in principe bestaat geen recht op een WW- uitkering. Een strafontslag valt te vergelijken met een ontslag op staande voet van een werknemer.…

Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht?

Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht? Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli is ingegaan, kan ontslag alleen plaatsvinden als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is. Om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, heeft de werkgever niet alleen een redelijke grond nodig. De werkgever zal bovendien moeten aantonen dat herplaatsing van de werknemer…

Het kort geding

Het kort geding Een normale juridische procedure (ook wel bodemprocedure genoemd) kan lang duren. Een dergelijke procedure is dus niet geschikt voor situaties waarin snel ingrijpen noodzakelijk is. Probleem is echter dat niet alle juridische zaken in aanmerking komen voor een behandeling in kort geding. Een kort geding is een op zichzelf staande procedure. Het…