Mogen onderhandelingen worden afgebroken?

Mogen  onderhandelingen  worden afgebroken?   Veel contracten kunnen mondeling tot stand komen. Voordat een overeenkomst tot stand komt zijn partijen met elkaar in onderhandeling. Dit wordt de precontractuele fase genoemd. Op het moment dat partijen op alle essentiële punten overeenstemming hebben bereikt komt de overeenkomst tot stand.   Tijdens de onderhandelingsfase kan de situatie ontstaan…

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod   De rechtbank Gelderland heeft dit jaar een opmerkelijke uitspraak gedaan waarbij niet alleen een verzoek tot wraking van een rechter werd afgewezen maar waarbij tevens een wrakingsverbod werd opgelegd. Het betrof een verzoek tot wraking tegen een voorzieningenrechter in een kort geding procedure. Het wrakingsverzoek was gebaseerd op twee stellingen:…

Mag betaling in contanten geweigerd worden?

Mag betaling in contanten geweigerd worden?     In een procedure vordert een bedrijf betaling van haar facturen tot een bedrag van circa € 25.000,– De gedaagde partij was niet in de procedure verschenen. In dergelijke gevallen wordt dan een zogenaamd verstekvonnis gewezen waarin de vorderingen van de eisende partij doorgaans worden toegewezen.   In…

Blaffende “hondjes”

Blaffende “hondjes”   In april 2016 huurde een mevrouw een appartement dat zij, volgens de huurovereenkomst zou gaan gebruiken voor haarzelf, haar twee kinderen en twee hondjes.   Buren klaagden over geluidsoverlast en stank vanwege blaffende honden. Aangezien overleg tussen de buren, pogingen tot mediation en inschakeling van de wijkagent niet leidde tot oplossing van…

Buitenechtelijke relatie is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen.

Buitenechtelijke relatie is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen.   Echtgenoten zijn door het sluiten van een huwelijk onderhoudsplichtig jegens elkaar. De grondslag van de verplichting om ook na het huwelijk of geregistreerd partnerschap partneralimentatie te betalen is gelegen in de levensgemeenschap welke door het huwelijk is ontstaan, de lotsverbondenheid. Dit is gebaseerd op…

Cocaïne gebruik werknemer is niet ernstig verwijtbaar; toekenning maximale transitievergoeding!

Cocaïne gebruik  werknemer is niet ernstig verwijtbaar; toekenning maximale transitievergoeding! De hieronder te bespreken zaak handelde over een werknemer bij een Rotterdamse container terminal. Er was vastgesteld dat de werknemer, voordat hij moest gaan werken, cocaïne gebruikte. Dit drugsgebruik leidde volgens de werkgever tot agressief gedrag, slapeloosheid en uitputting. Bovendien zou de werknemer zijn collega’s…

Samenloop van gronden bij ontslag op staande voet

Samenloop van gronden bij ontslag op staande voet   Voor een ontslag staande voet moet sprake zijn van een zogenaamde dringende reden. Het gebeurt vaak dat een werkgever een ontslag op staande voet baseert op meerdere gedragingen van de werknemer. In dergelijke gevallen kan een werkgever het risico lopen dat het ontslag op staande voet…