De aansprakelijkheid van een werkgever voor bedrijfsongevallen

De aansprakelijkheid van een werkgever voor bedrijfsongevallen   De belangrijkste wettelijke bepalingen over werkgeversaansprakelijkheid staan in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Het uitgangspunt van dit artikel is dat als een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen.   De werkgever is…

Partneralimentatie

Partneralimentatie   Volgens de wet wordt partneralimentatie vastgesteld op basis van behoefte en draagkracht. De wet omschrijft echter niet wat onder behoefte en draagkracht moet worden verstaan.   Volgens de rechtspraak wordt de behoefte aan partneralimentatie onder andere bepaald door de mate van welvaart tijdens het huwelijk. Van belang is dat de rechter kennis kan…

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten   Partneralimentatie dient in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar vangt aan op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven.   Alleen indien een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere termijn voor de betaling…

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.   Een werkneemster had bij haar voormalige werkgever in de periode van 1 maart 2014 tot en met 29 januari 2016 een bedrag verduisterd van € 572.184,67 De werkgever meende dat de echtgenoot, naast de werkneemster, hoofdelijk aansprakelijk was voor terugbetaling van dit bedrag omdat…

Ontslag op staande voet vanwege hap uit donut

Ontslag op staande voet vanwege hap uit donut   Een medewerkster van een supermarkt had een hap uit een donut genomen die deel uitmaakte  van een grote partij donuts die na afloop van de werkdag zouden worden weggegooid, omdat deze donuts niet langer houdbaar waren. De medewerkster stelde dat zij de hap uit de donut…

De waarde van een handtekening

De waarde van een handtekening   in Nederland kunnen nagenoeg alle overeenkomsten mondeling tot stand komen. In principe is dus een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig. Uiteraard zijn hierop, zoals gebruikelijk in het recht, uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de koop van een onroerende zaak (zoals een woning. Op een aantal rechtsgebieden gelden aparte regels. In het arbeidsrecht kan…