Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s   Buurman A is als gevolg van een dwarslaesie gehandicapt en zit in een rolstoel en ligt veel in bed. In verband hiermee hebben verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden aan zijn woning. Kennelijk hebben die verbouwingen tot verschillende bestuursrechtelijke procedures geleid met buurman B waardoor de verhouding…

Zwarte inkomsten en alimentatie

In een zaak die leidde tot een uitspraak van het Hof Arnhem- Leeuwarden, stelde de man dat zijn inkomen zodanig was gedaald dat hij de eerder vastgestelde kinderalimentatie niet meer kon betalen.  De rechtbank Amsterdam wees het verzoek tot vermindering van kinderalimentatie toe. De kinderalimentatie werd door de Rechtbank op nihil gesteld. De  man had…

Hoge Raad biedt duidelijkheid over criteria billijke vergoeding; gouden handdruk (deels) weer terug in het arbeidsrecht?

Hoge Raad biedt duidelijkheid over criteria billijke vergoeding; gouden handdruk (deels) weer terug in het arbeidsrecht? De ontslagvergoeding is in juli 2015 versoberd. Een werknemer die twee jaar of langer bij een bedrijf heeft gewerkt, heeft recht op een ‘transitievergoeding’ van maximaal 76 duizend euro of een jaarsalaris. Hiermee kwam een definitief einde aan de…

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?   In een dagvaarding wordt een partij opgeroepen om op een bepaalde dag te verschijnen voor de rechter. Indien het  een zaak voor de kantonrechter betreft dan kan de gedaagde in de procedure verschijnen zonder tussenkomst van een advocaat. Indien het een zaak betreft met een zogenaamde verplichte…

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s   Na een echtscheiding hebben zich diverse incidenten tussen partijen voorgedaan.   De man heeft tegen de vrouw aangiften gedaan van vernielingen. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen de man van psychische mishandeling/vernielingen en smaad/laster. De vrouw verzond tientallen pornografisch getinte foto’s…

Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?

Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?   Een werknemer mocht op vrijdagen thuiswerken. Op een bepaald moment ontstond kritiek op zijn functioneren. Daarom werd de werknemer verzocht om in het kader van een verbetertraject om ook op vrijdagen op kantoor te komen werken.  De werknemer stemde daarmee in.   Nadat gebleken was dat de werknemer weer goed…

Medewerker verzorgingstehuis laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc achter; geen ontslag.

Medewerker verzorgingstehuis laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc achter; geen ontslag.   Een medewerker van een verzorgingstehuis ontdekt ‘s morgens een dementerende vrouw aan, hangend in de tillift boven het toilet. Het bleek dat zij de avond daarvoor door een collega verzorger daar was neergezet, waarna hij haar vervolgens was vergeten.…

De overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening   De overeenkomst van geldlening is een vorm van verbruiklening. Verbruiklening is de overeenkomst waarbij de ene partij (leninggever) aan de andere partij (leningnemer) een zekere hoeveelheid goederen (geldsom) afgeeft, onder voorwaarde dat de andere partij zich verbindt om een gelijke hoeveelheid terug te geven.   Partijen zijn vrij de voorwaarden…