Geschrift of akte? Wie moet wat bewijzen?

In onderstaande procedure was sprake van verkoop van een winkelpand. Na de notariële eigendomsoverdracht vordert de verkoper van de koper een bedrag van € 135.600. De verkoper stelde dat tussen partijen was afgesproken, dat naast de koopsom (die uiteraard in de notariële akte van levering was vermeld), dit bedrag door koper verschuldigd was.   De…

Ingrijpende wijziging vertrouwensbeginsel bestuursrecht; overheid sneller gebonden aan uitlatingen bestuurders en ambtenaren

In een uitspraak van de 29 mei 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een ingirjpende uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel.   De Afdeling gaat veel verder dan voorheen en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun uitlatingen en gedragingen.   Er wordt meer nadruk…

Beëindiging alimentatie met terugwerkende kracht op grond van rapport privédetective/ veroordeling vrouw tot betaling recherchekosten van € 10.000,–

In de hieronder te bespreken procedure was in geschil de vraag of de onderhoudsverplichting van de man is geëindigd omdat de vrouw samenleeft als ware zij gehuwd met een nieuwe partner Ingevolge artikel 1:160 BW eindigt een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij wanneer deze…