Makelaar voor 1/3e deel aansprakelijk voor onjuiste informatie aan kopers met betrekking tot dakisolatie

Een makelaar die namens verkopers optrad had mondeling aan de kopers van een woning meegedeeld dat het dak van een woning geïsoleerd was. De woning was eigendom van de overleden moeder van verkopers. De verkopers waren de enige erfgenamen. De kopers ontdekten na de eigendomsoverdracht van de woning dat het dak niet geïsoleerd was. De…

Belangrijk arrest van de Hoge Raad. Wanneer is een termijn in een ingebrekestelling redelijk?

Reeds eerder is in deze column aandacht besteed aan de ingebrekestelling (zie de column van 16 januari 2017; De ingebrekestelling)   De functie van een ingebrekestelling is om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven.   Een hoofdaannemer had zijn onderaannemer gesommeerd om binnen 5 dagen schriftelijk te verklaren dat een aantal…

Gevolgen van de  oplevering van een bouwwerk

In het bouwrecht is de oplevering van een werk een belangrijk moment.   Ontslag aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken tijdens de oplevering De hoofdregel is dat de aannemer wordt ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.   Aanvang van verjaringstermijnen voor vorderingen wegens  gebreken…

Verjaring en stuiting van een vordering

In het recht gelden diverse verjaringstermijnen.   Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar, voor zover de wet geen andere verjaringstermijn bepaalt. In de meeste gevallen verloopt een rechtsvordering echter al na 5 jaar, of zelfs minder. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van rechtsvordering.   Hieronder volgen enkele…

Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken

Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.   Deze regel is ervoor bedoeld om partijen te beschermen tegen gemachtigden of raadslieden van wie moet worden aangenomen dat hun optreden ernstige schade…