Verbreking samenwoning. Vordering vrouw tot terugbetaling opknapbeurt huurwoning wordt voor een klein deel toegewezen op basis van de redelijkheid en billijkheid

Tijdens de samenwoning ontving de vrouw een erfenis. Daarvan werd € 10.000  gebruikt om de huurwoning op te knappen. Het betrof schilderwerken en het leggen van een nieuwe vloer. Nadat de samenwoning werd verbroken start de vrouw een procedure waarin zij het door haar geïnvesteerde bedrag van € 10.000 van haar ex-vriend terugvordert.. De vrouw…

Rechter kwalificeert werkzaamheden huishoudelijke hulp als arbeidsovereenkomst en kent ontslagvergoedingen toe

Een huishoudelijke hulp heeft met ingang van medio februari 2017 huishoudelijke werkzaamheden verricht. Partijen zijn met elkaar in contact gekomen via een bemiddelingsorganisatie. Partijen verschillen van mening over de vraag of tussen hen al dan niet een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens de huishoudelijke hulp is dit het geval. De wederpartij betwist dit en…