VPRO moet journalist € 192.571,61 betalen, waaronder € 10.000,– netto ter zake van immateriële vergoeding

  Een journalist en de VPRO zijn in een arbeidsconflict geraakt. De oorsprong van dit conflict ligt in 1998, toen de journalist als beginnend radiomaker en fotograaf voor het programma Argos onderzoek deed naar het fotorolletje van doodgeschoten moslims dat in 1995 in Srebrenica door een Dutchbatter was gemaakt en vervolgens bij het ontwikkelen in…

Rente en recht

  Wettelijke rente wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de schuldeiser lijdt door het niet op tijd ontvangen van zijn geld van zijn debiteur.   Wettelijke rente: artikel 6:119 BW   De grondslag voor de aanspraak op wettelijke rente is vastgelegd in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.   De hoogte…