De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting In de praktijk ontstaan vaak discussies over de uitleg van een (arbeids-) overeenkomst, betaling van facturen enz. Soms besluiten partijen om hun geschillen te beslechten via een vaststellingsovereenkomst Deze overeenkomst is in de wet geregeld in artikel 7:900 lid 1 BW, dat luidt: Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beĆ«indiging…