Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.   Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Hiermee worden veel discussies voorkomen. De wettelijke rente is pas verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling…