Wanneer is sprake van disfunctioneren?

Wanneer is sprake van disfunctioneren?   In de wet is de term disfunctioneren niet opgenomen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat hiervan sprake is indien niet wordt voldaan aan de functie-eisen.   Hierover kan soms onduidelijk bestaan omdat de functie-eisen niet goed zijn vastgelegd.   Er dienen aan een aantal eisen te zijn voldaan voordat…

Een “gewichtige” zaak

Een  “gewichtige” zaak   Op de avond van 29 oktober 2013 hebben huurders vanwege acute medische problemen een ambulance laten komen. Het gearriveerde ambulancepersoneel besloot  dat de huurster met spoed naar een ziekenhuis diende te worden gebracht. De ambulanceverpleegkundigen hebben de hulp van de brandweer ingeschakeld, omdat zij niet in staat waren om huurster zelfstandig…

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?   In de wet staat een bepaling die een koper verplicht om tijdig te reageren als hij een gebrek heeft ontdekt in of aan hetgeen hij heeft gekocht. Dit wetsartikel verplicht de koper ‘binnen bekwame tijd’ nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken…

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod   Medio oktober 2014 heeft de werkgever aan de zwangere werkneemster laten weten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd omdat haar haar functie overtallig is. Vervolgens dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter   De werkneemster verweert zich in de procedure onder meer  met de stelling dat…